Vad är Parylene?

En polymerfilm som har många unika egenskaper. Filmen är helt jämn, inga spetseffekter, ytspännings- eller gravitations effekter uppkommer under uppbyggnadsfasen. Beläggningen sker i gasfas.

Inträngningen i små hål är mycket stor och då bryggningseffekten inte förekommer är det möjligt att belägga även mycket små genomgående hål.

Läs mer

Varför Parylene?

När inget annat skydd klarar dina krav.

Inga spets effekter, ytspännings- eller gravitationseffekter förekommer. Inträngingen i små hål är mycket stor vilket ställer stora krav på maskeringen.

Inga bryggnings effekter gör det möjligt att belägga även små genomgående hål.

Läs mer

Om oss

Para Tech Coating, Inc. Aliso Viejo, Ca, U.S.A. startade 1968 då företagets grundare köpte licens och utrustning för processen som utvecklats av Union Carbide. Utrustning och process har sedan dess vidareutvecklats av Para Tech med ett flertal egna patent.

Läs mer
Jag önskar bli kontaktad